LE CORAN PAR LUI-MEME


Orang-orang Islam terawal memberikan nama Al-Quran kepada kita mereka kerana terdapat ayat didalam kitab ini yang merujuk kepada wahyu yang diterima oleh Muhammad sebagai quran, iaitu terma dalam bahasa Arab yang secara literalnya bermaksud "bacaan".

Bertanyalah (wahai Muhammad): "Apakah sesuatu yang lebih besar persaksiannya?" (Bagi menjawabnya) katakanlah: "Allah menjadi Saksi antaraku dengan kamu, dan diwahyukan kepadaku Al-Quran ini, supaya aku memberi amaran dengannya kepada kamu dan juga (kepada) sesiapa yang telah sampai kepadanya seruan Al-Quran itu. ” (6:19)


Kami ceritakan kepadamu (wahai Muhammad) seindah-indah kisah dengan jalan Kami wahyukan kepadamu Al-Quran ini, padahal sebenarnya engkau sebelum datangnya wahyu itu, adalah dari orang-orang yang tidak pernah menyedari akan halnya. (12:3)


Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu (wahai Muhammad) supaya engkau menanggung kesusahan. (20:2)

Ayat-ayat diatas menunjukkan "meta-tekstualiti" Al-Quran iaitu perhatian yang diberikannya terhadap cara bagaimana ia diturunkan dan juga sifat dan kepentingan apa yang cuba disampaikannya. Kepada pemikir Islam terawal, ayat-ayat ini membawa maksud yang lebih mendalam. Mereka memahami maksud "bacaan" (al-quran) merujuk kepada Al-Quran yang pernah wujud di dalam syurga. Mereka menggunakan perkataan al-quran sebagai satu kata nama khas untuk kitab yang dibawa turun oleh malaikat Jibril dari syurga kepada Muhammad di bumi.

Pemahaman mereka ini berhubung kait dengan pandangan yang lebih luas tentang wahyu. Ia merupakan pandangan ikhtisar tentang semua wahyu yang wujud di syurga bersama Tuhan dan melalui ikhtisar ini, Tuhan menghantar malaikat ke bumi dengan kitab-kitab berasingan. Pemikir Islam terawal menggunapakai pendapat ini berdasakan sebahagian ayat-ayat dari wahyu yang diturunkan seperti ayat 43:3-4 yang menghubungkan "bacaan" (quran) dan "Ibu Suratan": "Sesungguhnya Kami jadikan Kitab itu sebagai Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab, supaya kamu (menggunakan akal) memahaminya. Dan sesungguhnya Quran itu dalam Ibu Suratan di sisi Kami - sangat tinggi (kemuliaannya), lagi amat banyak mengandungi hikmat-hikmat dan kebenaran yang tetap kukuh." Al-Quran, mengikut pendapat pemikir-pemikir Islam terawal ini merupakan sebahagian daripada “Ibu Suratan” yang dihantar turun oleh Tuhan yang merangkumi Taurat yang diturunkan kepada Musa, Injil kepada Isa, dan Al-Quran kepada Muhammad.

Berpandukan pemahaman ini, ramai pemikir islam moden dan juga pemikir bukan islam memahami bahawa perkataan quran merujuk kepada teks kitab yang mereka sedang baca iaitu iaitu Al-Quran dengan 114 surahnya. Sebagai contoh, pemahaman ini boleh dilihat dengan jelas melalui cara Ali al-Tantawi yang merupakan seorang pemikir Syria abad ke dua puluh yang sangat berpengaruh menerangkan tentang ayat 17:88: "Katakanlah (wahai Muhammad): "Sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya, walaupun mereka bantu-membantu sesama sendiri."

Dalam bukunya (yang diterjemahkan ke Bahasa Inggeris) bertajuk General Introduction to Islam, al-Tantawi menyatakan ayat ini mencabar manusia untuk menulis buku lain yang serupa dengan kitab suci Al-Quran. Penterjemah bahasa Inggeris Al-Quran yang terkenal seperti Arberry, Asad, Hilali-Khan, Pickthall, Quli Qaraʾi, Sale dan Yusuf Ali juga mengandaikan bahawa perkataan al-quran merujuk kepada Quran (walaupun Al Jones dalam versi terjemahan terbarunya menggunakan perkataan "bacaan ini").

Penterjermah juga melakukan perkara yang sama untuk merujuk kepada terma yang berkaitan iaitu al-kitāb (secara literal bermaksud "Buku") sepertimana yang boleh dilihat dalam ayat 16:89: "Dan (ingatkanlah tentang) hari Kami bangkitkan dalam kalangan tiap-tiap umat, seorang saksi terhadap mereka, dari golongan mereka sendiri; dan Kami datangkanmu (wahai Muhammad) untuk menjadi saksi terhadap mereka ini (umatmu); dan Kami turunkan kepadamu Al-Quran menjelaskan tiap-tiap sesuatu dan menjadi hidayah petunjuk, serta membawa rahmat dan berita yang mengembirakan, bagi orang-orang Islam." Muhammad Asad pula menterjemahkan perkataan al-kitāb sebagai "wasiat suci ini." Hilali-Khan menterjemahkan perkataan al-kitāb sebagai "Buku" tetapi menambah perkataan dalam kurungan "Qur'an."

Tetapi Anne Sylvie Boisliveau dalam buku terbarunya Le Coran par lui-même menunjukkan bahawa meta-tektualiti al-quran tidak sebegitu mudah. Terdapat permasalahan logikal tentang bagaimana penterjermah memahami perkataan al-quran di dalam teksnya sendiri. Bagaimana perkataan al-quran yang terdapat dalam teksnya merujuk kepada Al-Quran tetapi pada masa yang sama menjadi sebahagian daripada Al-Quran?

Wujud juga permasalahan-permasalahan lain. Terdapat ayat-ayat yang merujuk kepada beberapa "qur'an" seperti ayat 34:31: "Dan orang-orang kafir berkata: Kami tidak akan beriman sama sekali kepada Al-Quran ini dan tidak juga kepada Kitab-kitab sebelumnya." Ayat-ayat lain pula seperti menggunakan perkataan quran dalam bentuk doa atau ritual: "Dirikanlah olehmu sembahyang ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan (dirikanlah) sembahyang subuh sesungguhnya sembahyang subuh itu adalah disaksikan (keistimewaannya)." (17:78).

Terdapat juga ayat-ayat yang menggunakan terma lain seperti al-kitab ("Buku") atau al-dhikir ("mengingati") untuk merujuk kepada wahyu. Secara teorinya, komuniti Islam terawal boleh memilih salah satu terma ini untuk menamakan kitab suci mereka.

Boisliveau berhujah bahawa meta-tekstualiti Al-Quran perlu difahami dalam terma yang lebih umum iaitu wahyu dari Tuhan yang diturunkan secara berperingkat kepada nabi dan bukannya kitab-kitab lain selepas itu. Boisliveau turut berhujah bahawa meta tekstualiti Al-Quran lebih tertumpu kepada untuk membuktikan bahawa ianya datang dari Tuhan dan bukannya dari jin atau dicipta oleh Muhammad sendiri.

Menurut Boisliveau, agak menimbulkan tanda tanya juga kenapa Al-Quran perlu menjawab tuduhan-tuduhan sedemikian sedangkan ia boleh saja membiarkannya dan terus menyampaikan mesej-mesejnya. Mengikut Boisliveau, ini merupakan cara Al-Quran untuk membuktikan kesahihannya. Dengan cara menjawab tuduhan-tuduhan sedemikian, Al-Quran mampu untuk membuktikan ianya benar-benar datang dari Tuhan. Dalam erti kata lain, ia merupakan strategi retorikal yang sudah tentunya sangat efektif.

Satu lagi strategi Al-Quran untuk membuktikan bahawa ianya datang dari langit adalah dengan cara mengaitkannya dengan wahyu-wahyu yang turun lebih awal. "Dan bukanlah Al-Quran ini sesuatu yang boleh diada-adakan oleh yang lain dari Allah; tetapi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk membenarkan Kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan untuk menjelaskan satu persatu hukum-hukum Syarak yang diwajibkan (atas kamu); tidak ada sebarang syak dan ragu-ragu pada Al-Quran itu tentang datangnya dari Allah, Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan sekalian alam." (10:37). Ada ayat pula yang menyatakan bahawa apa yang membezakan Quran dengan wahyu-wahyu sebelumnya adalah bahasanya: "(Bagaimana mereka tergamak mengatakan Al-Quran ini rekaan dusta yang telah lama?) Pada hal telah ada sebelumnya Kitab Nabi Musa yang menjadi ikutan dan rahmat (kepada umatnya); dan Al-Quran pula sebuah Kitab - yang mengesahkan kebenaran (kitab-kitab yang telah lalu), - diturunkan dalam bahasa Arab untuk memberi amaran kepada orang-orang yang zalim, dan berita gembira bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. " (46:12). Disini kita boleh lihat kenapa Al-Quran sangat mengambil berat tentang bahasa yang digunakan. Muhammad adalah seperti nabi-nabi lain yang diutuskan sebelum beliau tetapi beliau merupakan nabi pertama yang dihantar kepada orang Arab.

mereka mengatakan: "Dia lah (Muhammad) yang mengada-adakan Al-Quran menurut rekaannya". (Dakwaan mereka itu tidaklah benar) bahkan Al-Quran ialah perkara yang benar dari Tuhanmu (wahai Muhammad), supaya engkau memberi ingatan dan amaran kepada kaum (mu) yang telah lama tidak didatangi sebarang pemberi ingatan dan amaran sebelummu, semoga mereka beroleh hidayah petunjuk (32:3)

Dalam aspek ini, Al-Quran mempersembahkan Muhammad sebagai nabi yang "bukan berbangsa Yahudi", iaitu nabi untuk mereka yang belum pernah lagi menerima wahyu: "Dia lah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang (Arab) yang Ummiyyin, seorang Rasul (Nabi Muhammad) dari bangsa mereka sendiri"(62:2). Al-Quran turut menyatakan bahawa Muhammad wujud dalam kitab orang Yahudi dan Kristian melalui ayat "Iaitu orang-orang yang mengikut Rasulullah (Muhammad) Nabi yang Ummi, yang mereka dapati tertulis (namanya dan sifat-sifatnya) di dalam Taurat dan Injil..." (7:157).

Rujukan Al-Quran kepada kitab orang Yahudi dan Kristian seolah-olah menunjukkan bahawa Al-Quran diturunkan kepada orang-orang yang sudah sedia faham tentang nabi-nabi dan kitab yang diturunkan dari langit. Dalam erti kata lain, Quran turut disampaikan kepada orang-orang Yahudi dan Kristian dan bukan hanya dikalangan orang-orang yang menyembah patung berhala seperti yang diandaikan sebelum ini.

Walaupun Al-Quran bergantung kepada kitab orang Yahudi dan Kristian untuk membuktikan kesahihannya, ia juga menyatakan bahawa orang Yahudi dan Kristian telah salah faham tentang kitab mereka dan juga memalsukan kitab mereka (ini mungkin juga kerana pengarang Al-Quran tidak menemui perkataan Muhammad dalam kitab-kitab tersebut). Pada akhirnya, hanya Al-Quran menjadi kitab yang sahih yang mana menurut Boisliveau merupakan satu persepektif “le monopole de la communication divine.”

Al-Quran secara keseluruhannya sangat fokus tentang dirinya sendiri. Initpati mesej Al-Quran adalah ianya datang dari langit. Tetapi apakah maksud semua ini? Kepada Boisliveau, cara Al-Quran berhujah bahawa ia datang dari Tuhan adalah untuk membuktikan kesuciannya secara bersendirian. Boisliveau merumuskan logik hujah Al-Quran menggunakan formula berikut:

Al-Quran datang dari Tuhan;Jadi apa yang dinyatakannya adalah benar.Dan kerana ia menyatakan ia datang dari Tuhan dan apa yang dinyatakannya adalah benar,maka ia datang dari Tuhan.

Atau dalam ayat yang lebih ringkas: le Coran vient de Dieu parce qu’il vient de Dieu, "Al-Quran datang dari Tuhan kerana ia datang dari Tuhan."

***
Artikel ini merupakan terjemahan ulasan buku Le Coran par lui-même oleh Gabriel Reynolds yang diterbitkan oleh LA Review of Books pada 10hb Jun 2014. Teks asal dalam bahasa Inggeris boleh dibaca di SINI

ULASAN

Nama

1200bookshop 20.20 3 Dimensi 40 Days of Dating A Country Doctor A Series Of Unfortunate Events A Year Of Reading The World Aanwaric Abe Books Acara Buku Adam Adaptasi addylah Adila Adilah Afifah Agatha Christie Aidilfitri Aimi ain Ainur AirBnB Aishah Nurhakim Aizzat ajami Akira Kurosawa Aksesori Aktivisme Al Quran Albus Dumbledore Alex Baumhardt Alex Halberstard Alexander Petrov Alice In Wonderland Alicia Alina Amazon Amber American Railway Transportation American Writers Museum Amir Amir Muhammad Amira Amiri Amis Ammar Ammar Gazali Ammar Haziq amy Ana Raffali and Rare Book Library Andres Ayerbe Angelina Jolie Animal Farm Animasi Anis Ann Morgan Anna Karenina Anna Wigandt Anne Frank Anne Sylvie Boisliveau Aplikasi Aqidah Arab Archives Argentina Armando Milani Aroma ArsAas Arthur Conan Doyle Arthur Schopenhauer Atiqah Atka Zamimi Auden Austen Austin Kleon Awak Bior Azhar Aziff Azleena Azwan Ali Bangku Bar Barnes & Nobles Bas Basyirah Baucar Beauvoir Beethoven Beg Bell-Nett Mother Book belles lettres Ben Okri Ben Parr Benih Berita Buku Berjaya Biblio-mat Bibliofil Bilbo Baggins Bill Gates Binhai Bjork Blur Book Country Bookcourt Booklandia Booktubers Bookvibe Borders Brian J. Davis British Library Brothers Grimm Bruce Lee Bruce Lee Buku Buku Elektronik Buku Fizikal Buku Jarang Buku Kegemaran Buku Mewarna Buku Nota Buku Roti Buku Termal. Camille Leproust Buku Timbul Bumilangit Burdifilek C.S. Lewis cahaya bergelombang pendek Cambridge University Library Camus Canada's National Reading Campaign Catarina Marina CBC Books Cenderamata Cerita Haida Cervantes Charles Bukowski cherane cheryna Chinua Achebe Chip Kidd Chronicle Books Clarissa Lee Cléa Dieudonné Clete Kushida Coffey Architects Coklat Colorless Tsukuru And His Years Of Pilgrimage Condor Airlines Creative Haven Crowdfunding Cukai Cut Nyak Dhien Dahl Dahlia Dan Jurafsky Dana Awam Daniel Darwisy Daniel Genis daniel teoh David Bowie David Edwards David Willis DC Public Library Delillo Democratech Dentsu Deschutes Library dfahtastic Diari Anne Frank Dickens Dictionary of Untranslatables Didiey Diego Rivera Dinah Fried Dini Don Quixote Dongeng Donovan Beeson Drinkable Book project Drouet Duka Tuan Bertakhta E-Buku e-reader Edisi Pertama Eira Khan Ejaan Eleena Elegy for a Dead World Elizabeth Bowen Emily Bronte Emma Maembong Emma Watson Emoji En Attendant Godot Erik Knutzen Ernest Hemingway Erotika Eslite Esquire Etgar Keret Etsy Euny Hong Evolusi Fahmi Faizal Fakri Family Happiness Farah Syahira Farn Fasyfaru Fathi Aris Omar Fathi Faruq Fictitious Dishes Fiksyen Filem Firda Kahlo Firdaus Fitur Flame13th Florida Polytechnic University FLUX Foundation Fotograsfika Museum Francesco Marciuliano Francis Bacon Franciso Antolin Franz Franz Kafka Friedrich Nietzsche Frog Fyodor Dostoevsky Fyodor Dostoyevsky Gabriel Garcia Marquez Gajet Gaji Game of Thrones ganaesh Gelandangan gelung Genre Gensler George Orwell George Perec George Sand Gertrude Stein Gifu City Library Gilmore Girls Gina Gogol Goodnight Moon Goodreads Google Creative Lab Google Play Grammarly Great Maps Greek Grenoble Grimm GST Hadi Hadiah Hadiah Nobel Sastera Hafez Hafiz Halim Hanani Happy Meals Harold and the Purple Crayon Harper Lee Harry Potter Haruki Murakami Hashima Hasmi Hashim hayathaniza Heinrich Himmler Helen Fielding Hemingway Henning Lederer Herman Melville Herve This hidayah Hikayat Hang Tuah Hisyam Hizatul Hobbit Hostel Buku Hotel How Long to Read Hugo Hunter S. Thompson Husna Iceland ida_jj Idries Shah Ilyn Iman infografik Inovasi Inspirasi Instagram Intelligent Life iPhone IQ84 Iran Isabel Barbuzza Islam Islamic State Istana Istanbul IU Izzatti J Peder Zane J.K. Rowling Jack Kerouac Jaime de la Puente Jaket Buku Jakub Pavlovsky Jamal Raslan James Joyce Jane Jane Austen Jannah Jason Sperling Jazz Jean Paul Sartre Jeet Kun Do Jen Doll Jepun Jerman Jerry Brotton Jessica jhnrdzi Jiwa Joanna Paraszczuk Joe Hale John Spurling Jorge Luis Borges Jose Bartoli Joseph Brodsky Joseph Heller Josh Corman Joyce Joyce Carol Oates Jules Verne Junichiro Tanizaki Junkudo Jurnal K-Pop Kad Kafe Kafka Kajian Kalendar Kamus Kapasitor Karya Seni Kate Bush Kate Gavino Kate Young Kathy Zadrozny Kazuo Ishiguro Keanu Reeves Kedai Buku Keira Knightly Keith Oatley Kek Kelab Buku Kelli Anderson Kembara Sastera Kempen Kerjaya Kertas Dinding Ketab-e-Dastan Ketagih Kickstarter Kidal Kim Gordon Kimberly Kindle Kindle Convert Kipling Kisah Dongeng Kishokai KL Zine Fest Klasifikasi Kobo Koji Yomamura Komik Kontroversi Korea Utara Kostum Kristie MacRakis Krukrustudio Kuala Lumpur Book Exchange Kucing Kuiz Kulit Buku Kurator L&PM Editores La Ciudadela Lainie Yeoh lanbenhussain Langka Lapangan Terbang Laporan largehearted Boy Last Night’s Reading: Illustrated Encounters with Extraordinary Authors Lauren Martin Le Coran par lui-même Le Petit Prince Le Recueil des Histoires De Troye leana Leaves Led Zeppelin Legasi Oakheart Lego Lemony Snicket Leo Tolstoy Leonardo da Vinci Leslie Atzmon Letter Writers Alliance Lewis Carroll Lex Hall Liana Libby O' Connel Libreria Lifehack Lifehacker Lisa Surihani Literary Review Lithuania Liu Erxi Liy Llyod Kahn Lockhart Lokman Lolita London Lord of the Rings Lou Andreas-Salome Lumio Lydia Lyla M Nasir Mafuzah maisarah Maja Djikic Makanan Makoto Azuma Malique Man Booker Man Booker International Prize manga mangolisa Manuscript Manuskrip MARBL mareamaria Margaret Atwood Margeret Atwood Maria Popova Marilyn Monroe Mark Strand Mark Yakich Mark Zuckerberg Marlon James Marsyitah Mata Maurice Sendak mavalia may McDonalds Megalopolis Megat Mellissa Menu Menulis Mesin Buku Mesin Taip Metallica Michelle Miley Cyrus Miller Mimi Sheraton Mimpi Seorang Manusia Yang Tak Munasabah Minyak Wangi Mo Yan mobil Morioka Shoten morsmode mudin Munierah Mural Musang Musset muzik My Big Geek Adventure Myanmar Na Young Wu Nabila Nabokov Nadine Gordimer Naha Najmi Nama Pena NamRon NaNoGenMo NaNoWriMo Napiez Nasihat Natasha nazim Nazir NearSt Neil Gaiman New York Nicholas Blechman Nicholas Sparks Nirvana Nisa's Book Cafe Nizam Bakeri Nobel Nobuo Okano Nomad Noot Noreen norziati Note-by-Note Cooking Novel Novel Cinta Noveltree noyanabila nuralisa nurhanisah Obsesi Buku Oliver Burkeman Open Book Project Open Bookstore Orli Osama Bin Laden Oscar Wilde Outdoor Co-ed Topless Pulp Fiction Appreciation Society Pablo Neruda Paris Patrick Modiano Paul Bacon peachdrung Pekan Buku Pekan Kucing Pelbagai Pelik Pena Bulu Pelepah Penanda Buku Pengembaraan Penghadang Buku Pengharaman Buku Penguin Penimbang Pensil Penterjemah Penulis Perancis Perewa perkahwinan Perpustakaan Perpustakaan Digital Qatar Perpustakaan Negara Malaysia Perpustakaan Vatican Personal Creations Peta peter mendelsund Petra Gimbad Philani Dladla Philip Roth pipiyapong Plato playjudgey Poligami Buku Popular Port Angeles Library Portland State University Pramoedya Ananta Toer Presiden Pricenomics Proust Puisi Put Me In The Story Qarin Qasem Naqizadeh Quartz Quidditch R.F. Luchetti Radhiah Raffles: The Definitive Biography Rainer Maria Rilke Rak Buku Rakit Rare Ray Marshall Read it Forward Reddit Redha Redza Minhat reformist101 Reinier Gerritsen Rekaletak Rekod Buku Restoran Richard Davies Richard Flanagan Richard Hopley Riha Rimbaud Rintala Eggertsson Rizal Rizzoli Road Publishing Roald Dahl Rob Lyons Roberto Bolano Robot Roger Tagholm Rohani Romek Marber Rory Gilmore Rowena Rozalia Ruang Bekerja Rudyard Kipling Rusia Rutin Ryan Molloy saidatul madiha Sains Salman Rushdie Salvador Dali Samsung Samuel beckett Sarah Peters Sarang Sartre Saul Bellow Schlauchgelüste Seattle Sekolah Bukan Penjara Universiti Bukan Kilang Selebriti Senarai Senarai Buku Seni Buku Serial Reader Seteru Shaardd Shafika Shafiq Shahirah Shahnon Ahmad Shakespeare Shakespeare and Company Shamsiah Fakeh Shamsul Shelfie Sherlock Holmes Shi zhu zhai shu hua pu shirolalala Signature Duo Sigurjón Birgir Sigurðsson Sir Ernest Shackleton Siti Khadijah Sjón Skarf Slider Socrates Soefira Sophie Kinsella Soseki Natsume Soviet Union Spotify spritz Stanislas Dehaene Steff Strand Bookstore Street Art of Santiago Street Books Sue Townsend Sufian sulaman Superman Surat Suraya Susanna Hesselberg Svetlana Alexievich syahira Syamil Syara Syima Sylvia Plath Syria Tabiat taiplajulaju Taiwan Tales Of Ordinary Madness Taller 6A Tanwi Nandini Taschen Tasha Tatabahasa Tatu Tee Ngin Rui Tehran Teknik Teknologi teksi Televisyen Tell A Story tema temu janji Temuramah Terjemahan The Academic Bookstore The American Library Association The Dream Of A Ridiculous Man The Future Library Project The Guardian The Human Condition The Jungle Book The Language of Food: A Linguist Reads the Menu The New York Times The Poetry Brothel The Recuyell of the Histories of Troye The Religious Book Shop The School of Life The Sufis The Top Ten: Writers Pick Their Favorite Book Thomas Hardy Three Questions Tiga Soalan Tiny Homes On The Move Tips Tivi Tolkien Tolstoy Toru TravelbyArt Trivia Troy tsunderedaya Typedrummer Uganda Ukiran Ulasan Buku Ulat Buku ulat buku jalanan Umberto Eco UNESCO Universiti University of Aberdeen Vargic’s Miscellany of Curious Maps: Mapping Out the Modern World Verlaine Victor Miron Video Virginia Woolf Vladimir Nabokov Vogue Von Wong Vorsicht! Buch W.H. Auden Waiting For Godot War and Peace Watak Waterstones Wes Anderson What We See When We Read Whatsit Wikipedia Wilde William Caxton William H. Scheide Woolf Wuthering Heights Yahudi yamoose You Need More Sleep Yves Duranthon Zajal Zamir Zery Hamzah zhukl Zuan
false
ltr
item
Segalanya Tentang Buku: LE CORAN PAR LUI-MEME
LE CORAN PAR LUI-MEME
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgf2cAWy1vP5RWQxVoHE4mQNyowiENRnA92SBGtkBTfT4RFbEkIaBuRr27x-hqNgvwt0vhq7yYtEZJGhThXNFqeNp7PKd3up27mw4n-sPyw0lnZPO-AH87L7tTCO-8APy6NsXz6tjclWVT3/s1600/91qRoTrE2BL.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgf2cAWy1vP5RWQxVoHE4mQNyowiENRnA92SBGtkBTfT4RFbEkIaBuRr27x-hqNgvwt0vhq7yYtEZJGhThXNFqeNp7PKd3up27mw4n-sPyw0lnZPO-AH87L7tTCO-8APy6NsXz6tjclWVT3/s72-c/91qRoTrE2BL.jpg
Segalanya Tentang Buku
http://www.twtbuku.com/2014/11/le-coran-par-lui-meme.html
http://www.twtbuku.com/
http://www.twtbuku.com/
http://www.twtbuku.com/2014/11/le-coran-par-lui-meme.html
true
4517556270344124424
UTF-8
Carian anda tidak wujud LIHAT SEMUA Baca Lanjut Balas Batalkan ulasan Delete oleh Laman Utama HALAMAN CATATAN Lihat Semua Catatan Berkaitan LABEL Arkib CARI LIHAT SEMUA Carian anda tidak wujud Laman Utama Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dec Sebentar lalu 1 minit lalu $$1$$ minit lalu 1 jam lalu $$1$$ jam lalu Semalam $$1$$ hari lalu $$1$$ minggu lalu lebih 5 minggu Followers Follow Catatan Premium Kongsi untuk baca Salin Kod Pilih semua kod Semua kod telah disalin Kod/teks tidak boleh disalin, sila tekan [CTRL]+[C] (atau CMD+C untuk Mac) untuk salin